میزبانی وب لینوکس، حداکثر امکانات… حداقل هزینه!

تمدید میزبانی ریماهاست RPL-M

  • حساب میزبانی

  • نام دامنه اصلی خود را که برای حساب میزبانی استفاده کرده اید وارد کنید.
  • شما میتوانید در زمان تمدید ارتقاء سرویس خود را نیز درخواست نمایید.
  • خرید/تمدید میزبانی به عنوان پذیرش توافقنامه خدمات میزبانی توسط خریدار میباشد.
  • اطلاعات پرداخت کننده

  • ورود شماره تلفن الزامی نیست. اما در صورت بروز مشکل در فرآیند تمدید ارتباط ما را با شما تسهیل خواهد نمود.
  • 0 ریال
Shares
Share This