میزبانی وب لینوکس، حداکثر امکانات… حداقل هزینه!

دامنه های اینترنتی

جهان اینترنت، دنیایی است از اسامی، کدها و آدرسهای مختلف! بدون شک دروازه ورود به این جهان نامهای دامنه های اینترنتی است. دشوار ترین سوالات پس از انتخاب نام، انتخاب تامین کننده و ثبت کننده دامنه میباشد. انتخاب تامین کننده مناسب از دغدغه های صاحبان دامنه های اینترنتی بوده که باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری در فضای مجازی میگردد.

همان اندازه که انتخاب نام دامنه اهمیت دارد، تامین کننده و میزبان اسامی دامنه نیز از اهمین به سزایی برخوردار است. ریماهاست در کنار ارایه خدمات میزبانی با استفاده از خدمات بزرگترین ثبت گنندگان دامنه از جمله Enom و TuCows ثبت دامنه مشتریان خود را انجام داده و خود را متعهد به نگهداری صحیح از نامهای دامنه مشتریان خود میداند.

ریماهاست در راستای پوشش نیازهای مشتریان، امکان ارایه میزبانی دامنه های ثبت شده را فراهم می آورد.

Shares
Share This