میزبانی وب لینوکس، حداکثر امکانات… حداقل هزینه!

خدمات مشاوره

مشتریان ویژه ریماهاست، همواره از خدمات مشاوره برخوردار بوده و در تمامی مراحل راه اندازی، نگهداری و توسعه ریماهاست را در کنار خود خواهند داشت. اعتقاد ما بر آن است که هر اندازه مشتریان ما از دانش بالاتری برخوردار باشند، با دید بازتری دست به انتخاب خواهند زد.

بهره گیری از تکنولوژیهای جدید، ارتقای خدمات، یکپارچه سازی و خدمات تلفیقی از جمله نیازهای مشتریان ماست که تجربه چندین ساله کارشناسان و متخصصان ریماهاست راهگشای تصمیمات دشوار آنها میباشد.

ریماهاست با استفاده از توان تخصصی خود امکان نگهداری و انتقال سرورهای سازمانی مشتریان خود را به فضای اختصاصی در مراکز داده طرف قرارداد خود را خواهد داشت.

Shares
Share This